Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

Şirketimiz gümrük mevzuatının öngördüğü tüm işlemlerin takibi ve uygulanması aşamalarında hizmet vermektedir

 • Serbest Dolaşıma Giriş (ithalat),
 • İhracat, 
 • Dahilde İşleme,
 • Hariçte İşleme,
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme,
 • Antrepo,
 • Geçici İthalat,
 • Transit,
 • Serbest Bölge İşlemleri, 
 • Mahrece İade, İmha ve Terk işlemleri 
 • Tarife tespiti
 • Menşe Tespiti
 • Kıymet Tespiti